Cải tạo đường dây hạ thế thị xã Kinh Môn số 2

Công ty CP Xây lắp và sửa chữa thiết bị điện Miền Bắc đáp ứng theo yêu cầu của mọi khách hàng. Sản phẩm máy biến áp phân phối bao gồm các điện áp: 35/0,4kV, 35/22/0,4kV, 22/0,4kV, 10/0,4kV. Dung lượng từ 50kVA trở lên theo đơn đặt hàng.

Thời hạn bảo hành

  • Bảo hành các thiết bị điện trong 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
  •  Riêng máy biến áp bảo hành 24 tháng kể từ ngày đóng điện.

Thông tin chi tiết