Tư vấn đấu thầu

Phần thi Vượt chướng ngại vật khiến Thu Hằng rơi xuống vị trí thứ hai vì chỉ kịp ghi thêm 10 điểm nhờ trả lời đúng một ô hàng ngang. Với từ khóa có bốn chữ cái, Tuấn Tú nhanh chóng tìm ra đáp án là "vàng" ngay khi từ hàng ngang và góc hình ảnh gợi ý đầu tiên mở ra. Cộng với việc trả lời đúng hàng ngang gợi ý, Tú có thêm 90 điểm ở phần thi này và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Lúc này, Thu Hằng có 110 điểm, Minh Quý 60 và Minh An 40 điểm.

Ở phần Tăng tốc, Thu Hằng cho thấy tốc độ và sự chính xác. Với việc trả lời đúng và nhanh nhất hai câu, nhanh nhì hai câu còn lại, Hằng ghi thêm 140 điểm, nâng tổng số lên 250 và giành lại vị trí dẫn đầu. Tuấn Tú bám sát ngay sau với 210 điểm. Hai thí sinh còn lại cùng 130 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Thu Hằng thận trọng chọn hai câu hỏi 10 điểm và một câu 20 điểm. Đây là điểm mới ở phần thi này trong năm nay. Thay vì thí sinh phải chọn gói câu hỏi như trước, các em được tự tạo gói câu hỏi cho riêng mình bằng cách kết hợp các câu với giá trị điểm 10, 20 và 30.

Không chỉ hoàn thành hết câu hỏi trong gói của mình, Thu Hằng còn giành điểm từ phần thi của bạn cùng chơi, qua đó đạt tổng 350 điểm, giành vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi tháng.

Phần thi Vượt chướng ngại vật khiến Thu Hằng rơi xuống vị trí thứ hai vì chỉ kịp ghi thêm 10 điểm nhờ trả lời đúng một ô hàng ngang. Với từ khóa có bốn chữ cái, Tuấn Tú nhanh chóng tìm ra đáp án là "vàng" ngay khi từ hàng ngang và góc hình ảnh gợi ý đầu tiên mở ra. Cộng với việc trả lời đúng hàng ngang gợi ý, Tú có thêm 90 điểm ở phần thi này và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Lúc này, Thu Hằng có 110 điểm, Minh Quý 60 và Minh An 40 điểm.

Ở phần Tăng tốc, Thu Hằng cho thấy tốc độ và sự chính xác. Với việc trả lời đúng và nhanh nhất hai câu, nhanh nhì hai câu còn lại, Hằng ghi thêm 140 điểm, nâng tổng số lên 250 và giành lại vị trí dẫn đầu. Tuấn Tú bám sát ngay sau với 210 điểm. Hai thí sinh còn lại cùng 130 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Thu Hằng thận trọng chọn hai câu hỏi 10 điểm và một câu 20 điểm. Đây là điểm mới ở phần thi này trong năm nay. Thay vì thí sinh phải chọn gói câu hỏi như trước, các em được tự tạo gói câu hỏi cho riêng mình bằng cách kết hợp các câu với giá trị điểm 10, 20 và 30.

Không chỉ hoàn thành hết câu hỏi trong gói của mình, Thu Hằng còn giành điểm từ phần thi của bạn cùng chơi, qua đó đạt tổng 350 điểm, giành vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi tháng.

Phần thi Vượt chướng ngại vật khiến Thu Hằng rơi xuống vị trí thứ hai vì chỉ kịp ghi thêm 10 điểm nhờ trả lời đúng một ô hàng ngang. Với từ khóa có bốn chữ cái, Tuấn Tú nhanh chóng tìm ra đáp án là "vàng" ngay khi từ hàng ngang và góc hình ảnh gợi ý đầu tiên mở ra. Cộng với việc trả lời đúng hàng ngang gợi ý, Tú có thêm 90 điểm ở phần thi này và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Lúc này, Thu Hằng có 110 điểm, Minh Quý 60 và Minh An 40 điểm.

Ở phần Tăng tốc, Thu Hằng cho thấy tốc độ và sự chính xác. Với việc trả lời đúng và nhanh nhất hai câu, nhanh nhì hai câu còn lại, Hằng ghi thêm 140 điểm, nâng tổng số lên 250 và giành lại vị trí dẫn đầu. Tuấn Tú bám sát ngay sau với 210 điểm. Hai thí sinh còn lại cùng 130 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Thu Hằng thận trọng chọn hai câu hỏi 10 điểm và một câu 20 điểm. Đây là điểm mới ở phần thi này trong năm nay. Thay vì thí sinh phải chọn gói câu hỏi như trước, các em được tự tạo gói câu hỏi cho riêng mình bằng cách kết hợp các câu với giá trị điểm 10, 20 và 30.

Không chỉ hoàn thành hết câu hỏi trong gói của mình, Thu Hằng còn giành điểm từ phần thi của bạn cùng chơi, qua đó đạt tổng 350 điểm, giành vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi tháng.